Visie architectuur

Zeinstra van Gelderen Architecten
IJDock in Amsterdam omvat een complex van verschillende gebouwvormen. Deze roepen door hun specifieke vormen associaties op met schepen, rotsen of de bouwblokken in een traditionele stad, die als scherp afgesneden bouwmassa’s het onregelmatige stratenpatroon volgen. In het woongebouw versmelten deze associaties zonder dat er al te expliciete verwijzingen ontstaan. Het gebouw manifesteert zich als één geheel met een gemetselde gevel van lichtgroene geëngobeerde baksteen. Tegen deze achtergrond krijgen verschillende gevelinvullingen hun plek.

Visie

Bekijk het masterplan van IJDock Amsterdam >>